Права виборця щодо внесення змін і уточнень в списки

Кожен із нас має право брати участь у виборчому процесі: дехто - як кандидати, а переважна більшість - як виборці. Під час виборчого процесу можливі  такі ситуації, як невключення до списку виборців, неправильне зазначення в них відомостей про громадян. Як поводити себе в такій ситуації, до кого та куди звертатися? Очевидно, є необхідність роз’яснити права виборців щодо внесення змін і уточнень в списки виборців.Законом України «Про вибори Президента України» передбачено, що кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати свій голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Для підготовки та проведення голосування формуються попередні списки виборців. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення з ним громадян у приміщенні дільничної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців помилок, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.Подача скарги повинна бути здійснена громадянином особисто до дільничної або окружної виборчій комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців.Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення суду, рішення окружної виборчої комісії, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці, рішення дільничної виборчої комісії. Зміни до уточненого списку виборців вноситься головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією перелічених документів. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Кодексом адміністративного судочинства України передбачено, що право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числіпро включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування - невідкладно. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно

О. Юдіна, помічник прокурора м. Миколаєва